โอกาสเรียนนิวซีแลนด์ เด็กไทยแห่สมัครเพิ่มขึ้น 25% หลังเปิดประเทศ

การศึกษาไทยในปัจจุบัน

แนวโน้มนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกสนใจไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์สูงขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากเปิดประเทศ 1 สิงหาคม 2565 โดยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 25%

เนื่องจากนิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนไทยและนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ เพราะด้วยจุดเด่นของระบบการศึกษานิวซีแลนด์ที่เปิดกว้างทางการศึกษา มีมาตรฐานติดอันดับโลก ทำงานได้ระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษายังสามารถต่อวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้สูงสุดถึง 3 ปี

อีกทั้งยังได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีความปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษา และล่าสุด นิวซีแลนด์ได้จัดอันดับเป็น “ประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับที่ 2 ของโลก” จากการจัดอันดับประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ประจำปี 2022 ของ CS Global Partners

การศึกษาไทยในปัจจุบัน

“กรานท์ แมคเฟอร์สัน” (Grant McPherson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand : ENZ) ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า ตลาดการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียมีศักยภาพการเติบโตสูง โดยประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของนิวซีแลนด์ในการดึงดูดนักเรียนต่างชาติให้มาศึกษาในประเทศในนิวซีแลนด์ 5 อันดับประเทศในทวีปเอเชียที่ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ จีน, อินเดีย, เกาหลีใต้, เวียดนาม และไทย

และอีก 5 อันดับรองลงมาคือ ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ฮ่องกง และอินโดนีเซีย โดยจากข้อมูลเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 มีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ในประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนทั้งสิ้น 16,959 คน จาก 126 ประเทศ ซึ่งลดลงจาก 120,000 คนในปี พ.ศ. 2562 โดยในจำนวนนี้มีนักเรียนไทย 840 คน

“นับตั้งแต่พรมแดนของนิวซีแลนด์กลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เราได้เห็นนักเรียนต่างชาติหลายร้อยคนจากทั่วโลกเดินทางกลับเข้ามาเรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา แสดงถึงสัญญาณที่ดีของการตลาดการศึกษานานาชาติ”

ข่าวแนะนำ : พลิกโฉมอุดมศึกษา “จุฬาฯ” เปิดตัว CUGS Academy