ศิลปะจัดวาง งานออกแบบที่เชี่อมโยงคนรุ่นใหม่

ออกแบบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือซีอีเอ ชวนกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ใช้ทักษะและความสามารถด้านการออกแบบดีไซน์ ร่วมถวายงานผ่านศิลปะจัดวาง

ซึ่งผสมผสานความวิจิตรประณีตแบบไทยในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย ใน “ศิลปะจัดวาง” (Art Installation) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC กรุงเทพฯ) ที่สามารถเชื่อมโยงให้คนหนุ่มสาวเข้าถึงที่สุดของการออกแบบ พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีตลอด 3 เดือน

สำหรับผลงานการออกแบบนี้เป็นของกลุ่มนักจัดดอกไม้ที่ใช้นามว่า “ผกา” (PHKA) ทีมดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มี
ชื่อเสียงในการใช้ดอกไม้มานำเสนอในรูปแบบงานศิลป์ ซึ่ง มนัสนันท์ สรรพาวัตร หนึ่งในทีม “ผกา” เผยว่า การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากการจัดพานพุ่ม ที่นิยมใช้ในงานพิธีสำคัญ มีความหมายเพื่อการสักการบูชา โดยส่วนใหญ่จะจัดเป็นทรงข้าวบิณฑ์ มีลักษณะคล้ายการพนมมือ โดยทีมออกแบบได้นำไปตีความเพิ่มให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านงานศิลปะซึ่งเป็นภาษาสากลที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

ส่วนงานศิลปะจัดวางนี้ประกอบด้วย งานมาลัยตุ้ม งานคราฟท์สุดวิจิตรบรรจงที่ทีมดีไซเนอร์ได้นำมาลัยตุ้มสีเหลืองอร่าม โคนก้านสีม่วงกว่า 225 ช่อ มาจัดวางเป็นชั้นรอบๆพานพุ่ม ซึ่งมาลัยตุ้มที่จัดทำขึ้นนี้ใช้เทคนิคการร้อยมาลัย ตามขนบประเพณีไทยที่งดงามวิจิตร แล้วมาบรรจงจับจีบแต่ละกลีบดอก ร้อยทีละชั้นเพื่อให้ได้พุ่มที่สวยงาม และมีขนาดเท่ากันทุกช่อ ก่อนนำมาจัดวางเรียงเป็นพุ่มขนาดใหญ่หลายพุ่ม ที่แผ่ออกโดยรอบไปทุกทิศทาง ทั้งยังนำเสนอโดยใช้เทคนิคการสะท้อนของกระจกเงาหลายชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นฉากสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเพิ่มมุมมองของการรับชม

นอกจากนี้ยังมีงานศิลป์ตุ้มดอกไม้ ที่อยู่บริเวณชั้น 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Creative Space และ Rooftop Garden ซึ่งทีมดีไซเนอร์ใช้การจับจีบขึ้นรูปเป็นตุ้มดอกไม้สีขาว คล้ายกับดอกพุดซ้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกตามบ้าน นำมาร้อยเข้ากับก้านสีเหลือง แล้วปักรวมกันเป็นพุ่มทรงกลมที่สามารถตั้งหรือแขวนในลักษณะโมบายได้ ซึ่งหากผู้ที่สนใจเดินทางเข้าชมในวันเสาร์ สามารถรับชมการแสดงดนตรีจากน้องๆ นักศึกษากว่า 10 สถาบันการศึกษา ที่จะมาช่วยขับกล่อมบรรยากาศในบริเวณดังกล่าวทุกวันเสาร์ ในช่วงเวลา 16.00-17.45 น. หรือดูราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cea.or.th