คุณสมบัติ Virtual Bank โลกยุคใหม่ของธนาคารไร้สาขา

ข่าวการเงิน

เปิดคุณสมบัติ Virtual Bank โลกยุคใหม่ของการเงินยุคดิจิทัล อนาคตของธนาคารไทยไร้สาขา หลังธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศเปิดให้มีผู้ให้บริการประเภทใหม่ นั่นคือ ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank พร้อมกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งและกำกับดูแลเอาไว้อย่างชัดเจน

โลกการเงินยุคใหม่และเทคโนโลยี Virtual Bank คืออะไร มีความเหมือนหรือแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการ Mobile โทรศัพท์มือถือ หรือ Internet Banking อย่างไร

ข่าวการเงิน

Virtual Bank คืออะไร

Virtual Bank คือ ธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่ที่ไม่มีสาขาเหมือนในปัจจุบันที่เรามักเห็นอยู่ทั่วไป โดยจะเน้นการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก

ส่วน Mobile หรือ Internet Banking ถือเป็นหนึ่งในช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมเท่านั้น

การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีข้อมูลที่หลากหลาย และบริการดิจิทัล เข้ามานำเสนอบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนพนักงาน อาคารและสถานที่ ขณะที่ผู้ใช้บริการรายย่อย และผู้ประกอบการ SMEs ยังสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินอย่างเหมาะสมได้ด้วย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Virtual Bank เป็นใคร

Virtual Bank สามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย และผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการที่ดีเพียงพอ (underserved) หรือยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน (unserved) ให้มีโอกาสเข้าถึงหรือได้รับบริการทางการเงินที่ดีขึ้น เช่น ผู้ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ผู้ที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ ผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการที่ดีเพียงพอ เพราะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> Micron กำไร Q1 สูงกว่าคาด ส่วนรายได้ต่ำกว่าคาด